Acadèmia & Dogo

Fora de l’horari escolar podreu trobar classes de reforç i ampliació de diverses matèries. La que te més èxit és l’anglès i manualitats.

També per els més esportistes podran realitzar l’activitat de Karate al Seimar Dojo.