Plataforma ClickEdu

La plataforma educativa ClickEdu aporta

  • La comunicació família escola.
  • Seguiment per part de les famílies del rendiment escolar.
  • Formació a l’alumnat.