Els nostres avantatges

El nostre projecte.

Si algun concepte defineix bé el tarannà del Seimar és la paraula família, perquè tots i cadascun dels membres de la nostra comunitat educativa formem part d’un projecte comú que comença a P3 i finalitza en acabar 4t d’ESO. Oferim un projecte que no únicament està orientat a aconseguir un elevat nivell acadèmic, sinó que també volem una educació integral tant en l'àmbit humà com cultural, artístic i esportiu.

Punts forts de la nostra escola.

Plurilingüisme

A més de català i castellà impartim anglès des de P3 i alemany des de 5è de primària.

Projectes Transversals.

Des d'Infantil fins a 4t d'ESO duem a terme projectes de manera transversal que ens permeten aprofundir en temes d'interès des de diferents àrees curriculars.

Acció tutorial i acompanyament.

Per vetllar pel creixement acadèmic i personal des de l'inici de l'escolarització es fa un acompanyament acurat tant d'alumnat com de famílies.

Tecnològic.

Incorporem les tecnologies com una eina més en el procés d'aprenentatge.

La nostra escola disposa de cuina pròpia .
La plataforma educativa ClickEdu aporta La comunicació família

Serveis i Extraescolars.

Com a complement a l'educació l'escola ofereix:

Per l’alumnat més matiner  d’infantil i primària disposem
Fora de l’horari escolar podreu trobar classes de
2145 +

Alumnes graduats.

10587 +

Guixos

Dades Acadèmiques

87 +

Professors/es

53 +

Anys d'èxits

Testimonials

Bloc - Noticies